על מנת לתאם מפגש אנא בדקו את לוח הזמנים

של התוכניות והיעדים שלי בטרם נקבע מועד

אומרים שזמן משנה דברים...