על מנת לתאם מפגש אנא בדקו את לוח הזמנים

של התוכניות והיעדים שלי בטרם נקבע מועד

אומרים שזמן משנה דברים... 

Goldie Sunshine All rights reserved © 2018 - 2020

Ramat Gan ,  Israel