top of page

ובא לציון גואל - פרולוג


״חלמתי הלילה עליך, אמיתי!״

״מה חלמת?״

״מה אני כבר יכול לחלום? חלמתי שישבת על הפנים שלי וחלבת אותי כמה פעמים״

״נשמע טוב״

״זה נשמע טוב. אבל אני התייסרתי הלילה. היה לי קשה. אני כבר מחכה וחושב על זה הרבה זמן.״

״אני יודעת כלבלב. אני יודעת.״

המשך יבוא

Comments


bottom of page