top of page

פגר של פיל לבן

יש אנשים שנראים מעולה מבחינה חיצונית, והיופי שלהם הוא ללא עוררין. אבל אצל אנשים כאלה האישיות שלהם רקובה מיסוד והכיעור ניכר בנפש. כאילו כל הזמן הזה היופי שלהם מבחוץ מסתיר איזה סוד אפל, פגר של פיל לבן באמצע החדר.

לשמחתי, אחד מהם כבר נמצא מחוץ לחיים שלי. כן ירבו אנשים כאלה מחוץ לחיים שלי.

12 views

Comments


bottom of page