top of page

ואם


"ואם הייתי שלך הייתי שר לך את כל השירים שטרם נכתבו ואם הייתי מתחתייך הייתי מגלה לך את כל הכוכבים שטרם נתגלו

ואם היית אומרת לי בוא השמש הייתה יכולה גם להפוך לירח רק אם היית מחליטה אם היית מחליטה אז אני לא הייתי אני הייתי יכול להיות כבאי אש, מציל בים צייר נודד או חללית גם אם רק אשמע את קולך לא יהיו עוד מלחמות בעולם"


תודה רבה ל-Blue Day מהכלוב שכתב את השיר המקסים הזה עבורי

12 views

Commentaires


bottom of page