top of page
חוויית קשירה מעצימה לנשים באמצעות שיבארי מודרני

חוויה נשית, מיוחדת ועוצמתית המאפשרת לך להגיע לשחרור גופני, מנטלי ונפשי שאינו מתאפשר בחיי היום יום.

כאישה לאישה אני מעניקה חוויית קשירה המבוססת על העצמה נשית המאפשרת פתיחות, שחרור והכלה. הסשן מתקיים במקום נעים בעל אווירה מגינה, עוטפת ומכילה.

הפעילות קרובה ואינטימית במהותה בין הקושרת לנקשרת, אך אינה מינית, במידה ולא דובר על כך.

המגע הפיזי אינו למטרות מין אלא מהווה חיבור מנטלי, לקחת את הגוף שלך ולבחון את גבולותיו בהתאם ליכולות ולרצון שלך.

 

כל בעיה או מצב רפואי ונפשי שעלולים להשפיע על התהליך - החל מבעיות אורתופדיות, נוירולוגיות, לב, מערכת הדם וכן בעיות או מצוקות נפשיות אשר עשויות להשפיע על הפעילות - חייב לידע את הקושרת.

כתנאי יסודי ועיקרי למימוש הפעילות הנך מתבקשת לחתום במעמד המפגש על טופס בקשה לפעולת קשירה וכתב לקיחת אחריות כמקובל בתחום. אנא קחי את הזמן לעבור עליו ולקרוא אותו בעיון לפני הגעתך למפגש.

 

חבלים הינה פעילות גופנית אינטנסיבית אולם בעזרת תקשורת בין הקושרת לנקשרת רמת הסיכון לפגיעה גופנית ממשית נמוכה מאוד. יש לתקשר בכל מצב במהלך הקשירה על חוסר נוחות, כאב קיצוני ואובדן תחושה בחלקים שונים של הגוף.

יש לזכור שזהו אינו טיפול נפשי או פסיכולוגי, אף על פי שהחוויה שתרגישי ותקבלי בעבורך תהיה גופנית, נפשית ומנטלית באופן עוצמתי מאוד אשר יכולה לקחת אותך למקומות חדשים ולתהליך תודעתי בין אישי. 

כמה זה עולה?

שעה וחצי סשן - 700 ₪ (כולל שיחה ו-After Care) 

מסירת מידע ותיאום שיעור פרטי תעשנה בוואטסאפ,  טלגרם או שיחת טלפון בלבד.

bottom of page