top of page
הגדרות ומונחים

לפניכם הגדרות ומונחים המאגד חלק מהמונחים הנפוצים בעולם הבדס"מ, הפטיש והקינק.

 • BDSM (בדס"מ) - מונח שמאגד שלושה צמדים:

 
       BD = Bondage and Discipline 

קשירה ומשמעת. כל סוגי הכבילה, בין הפיזית לנפשית.

DS = Domination and Submission 

שליטה וכניעה. שני צדדים של אותו המטבע, כאשר צד אחד מעניק את השליטה עליו לצד השני.

       SM = Sadism and Masochism  

סאדו-מזוכיזם. אינטראקציה שבה צד אחד מעניק כאב לצד השני.

 • קינק (Kink) - משיכה (לרוב מינית) לדברים לא מקובלים חברתית.

 • פאטיש (Fetish) - משיכה מינית שתלויה בקינק, ואין אפשרות ליהנות בלי האספקט הספציפי הנ"ל. בין אם במעשה, או בפנטזיה תוך כדי מעשה. הפטיש הוא הכרחי עבור הפטישיסט, ובלעדיו הוא אין טעם.
   

 • שולט - אדם אשר העניקו לו את השליטה על אדם אחר. כינויים נפוצים לשולטים הם: דום, דומינה, מלכה, גבירה, מאסטר.

 • נשלט - אדם אשר מעניק את השליטה עליו לשולט. כינויים נפוצים לנשלטים הם: סאב, סאבית, עבד, שפחה, bottom, ושלל כינויים משפילים.

 • מתחלף - אדם אשר יכול להיות גם שולט וגם נשלט.

 • ונילי (Vanilla) - אדם שאינו קינקי, פטישיסטי או בדסמי.

 • שפוי, בטוח ובהסכמה (SSC) - עמודי התווך של הקהילה:

 

 1. שפוי (Sane) - כאשר האדם יכול לתת את הסכמתו באופן מודע ומלא, ללא השפעה של חומרים משני תודעה, מצב נפשי מעורער, לחץ חברתי או מניפולציה.

 2. בטוח (Safe) - כל מה שנעשה מבוצע בנקיטת אמצעי בטיחות, למידת האקטים, ושמירה על בטחונו הנפשי והפיזי של הפרטנר.

 3. בהסכמה (Consent) - כל המעורבים מסכימים לנעשה, וברגע שמפסיקים להסכים, האקט נפסק.

 • גבולות - הקווים האדומים של כל אדם בנוגע לאקטים שבהם הוא לא מעוניין לקחת חלק.

 • מילת/סימן ביטחון - מילה או סימן המאפשרים לעצור את הסשן בכל שלב, ומחליפים את המילה "לא". המילה מוסכמת מראש בהתאם לסיטואציה.
   

 • סשן - פרק זמן שבו ישנה אינטראקציה בדסמית מובהקת.

 • פליי פארטי (Play Party) - מסיבה בדסמית ללא ריקודים. נועדה עבור סשנים משותפים או פומביים.

 • דאנג'ן (Dungeon) - מבנה המיועד עבור מרחב בדסמי או סשנים. לרוב מכיל אביזרים וריהוט מתאים. ישנם דאנג'נים שפתוחים לקהל, וישנם פרטיים. בארץ יש מועדון קינקי תחת אותו שם.

bottom of page